2015

top-image

Upalne lato ogrzewa wodę w kolektorach słonecznych na terenie gminy.

Gmina Potok Wielki w latach 2014-2015 realizowała projekt „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie

ciekawostki

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Potok Wielki zaprasza
na konferencję podsumowującą projekt
„Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów
słonecznych

ciekawostki

Ciekawostki na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Energia wodna
Do lat 80 tych ubiegłego wieku panował powszechny pogląd, że elektrownie wodne są źródłem „czystszej” energii,

gal5

Korzyści płynące z inwestowania w OZE

Korzyści płynące z inwestowania w OZE:
Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz późniejsze wykorzystywanie wyprodukowanej energii niesie ze