Czerwiec 2015

ciekawostki

Ciekawostki na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Energia wodna
Do lat 80 tych ubiegłego wieku panował powszechny pogląd, że elektrownie wodne są źródłem „czystszej” energii,

gal5

Korzyści płynące z inwestowania w OZE

Korzyści płynące z inwestowania w OZE:
Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz późniejsze wykorzystywanie wyprodukowanej energii niesie ze