Sierpień 2015 25

ciekawostki

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Potok Wielki zaprasza
na konferencję podsumowującą projekt
„Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów
słonecznych