Upalne lato ogrzewa wodę w kolektorach słonecznych na terenie gminy.

Upalne lato ogrzewa wodę w kolektorach słonecznych na terenie gminy.

top-image

Gmina Potok Wielki w latach 2014-2015 realizowała projekt „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku.

            Całkowity koszt projektu wyniósł: 3.197.468,00 PLN. Większość kosztów inwestycji sfinansowano ze środków unijnych, dotacja stanowiła 85% kosztów kwalifikowanych,
tj. 2.453.715,67 PLN. Koszty w wysokości 14% wartości projektu ponieśli mieszkańcy Gminy Potok Wielki, pozostałe koszty pochodziły z budżetu Gminy.

            W ramach projektu wykonano 353 instalacje solarne na budynkach należących do mieszkańców Gminy: w tym 191 instalacji 3 kolektorowych oraz 162 instalacje
2 kolektorowe. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej wykonano 3 instalacje solarne oraz piec na biomasę.

            W wyniku realizacji projektu energia słoneczna ogrzewa wodę w co trzecim budynku na terenie Gminy Potok Wielki. Łączna zainstalowana moc kolektorów słonecznych wynosi 1,37 MW.

            Przedmiotem współfinansowanej inwestycji było wykonanie 2 portali internetowych: systemu IT i strony promującej odnawialne źródła energii. System IT przedstawia funkcjonowanie wykonanych w ramach projektu instalacji, natomiast drugi ma zadanie promować odnawialne źródła energii.

            Mieszkańcy, którzy w większości już od wiosny korzystają z wykonanych instalacji są bardzo zadowoleni z zrealizowanej inwestycji. Świadczy o tym lista ponad 300 kolejnych osób zainteresowanych realizacją podobnej inwestycji.

Wójt Gminy Potok Wielki

mgr inż. Jerzy Pietrzyk

logotyp