Krzyżówka F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 88
Wskazówka : obrońca środowiska naturalnego
Poprawna : ekolog

Początek : 55
Wskazówka : system kanałów odprowadzających ścieki
Poprawna : kanalizacja

Początek : 25
Wskazówka : ekologiczny nawóz
Poprawna : kompost

Pionowo

Początek : 54
Wskazówka : zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych
Poprawna : kadm

Początek : 45
Wskazówka : mogą być źródłem energii pływów
Poprawna : fale

Początek : 4
Wskazówka : ekologiczne paliwo
Poprawna : biopaliwo

Początek : 28
Wskazówka : np. Białowieska
Poprawna : puszcza