Krzyżówka A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 12
Wskazówka : W kolektorach płaskich wełna mineralna jest używana jako …
Poprawna : Izolacja

Początek : 36
Wskazówka : We wzorach fizycznych zapisuje się najczęściej za pomocą symbolu E
Poprawna : Energia

Początek : 55
Wskazówka : Mechanizm umożliwiający uzyskanie energii z wiatru
Poprawna : Wiatrak

Początek : 100
Wskazówka : Rodzaj energii uzyskiwanej z kolektorów.
Poprawna : Słoneczna

Pionowo

Początek : 3
Wskazówka : Urządzenie do konserwacji energii promieniowania słonecznego.
Poprawna : Kolektor

Początek : 8
Wskazówka : Ze względu na stan skupienia dzieli się na stałe, ciekłe i gazowe
Poprawna : Paliwo

Początek : 45
Wskazówka : Ulegająca biodegradacji frakcja produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu.
Poprawna : Biomasa